Privacyverklaring 3

PRIVACY

Privacyverklaring

Privacyverklaring 4

Vest privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij, Vest Informatiebeveiliging, uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u gebruikt.

Om de website goed te laten werken verzamelen we de volgende gegevens:

  • IP-adres
  • Gegevens over het bezoek van onze websites (tijdstip van bezoek, bekeken pagina’s, zoekwoorden)
  • Gebruikte apparaten (pc, laptop, smartphone, tablet)

Vest plaatst enkel functionele cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op een computer worden gezet op het moment dat u onze websites bezoekt. Bijvoorbeeld doordat uw IP-adres hierin wordt gebruikt. Wij plaatsen de cookies om de site goed te laten werken.

Voor marketingactiviteiten en het beveiligde deel van de Vest website (portal) verzamelen we de volgende gegevens:

  • naam
  • e-mailadres
  • naam van uw organisatie (optioneel)

 

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten gebruikt worden):

Het IP-adres wordt standaard verwerkt bij het bezoeken van websites.

Door bezoek en gebruik van de website te monitoren kunnen we gebruikservaring verbeteren door u makkelijk heen en weer te laten surfen tussen pagina’s.

Door de getoonde Vest websites af te stemmen op het gebruikte apparaat, wordt alle inhoud (tekst, foto’s, video) in optimale vorm weergegeven.

Om u gebruik te laten maken van onze portal, of een van onze overige diensten.

Om uw sollicitatie te kunnen verwerken.

Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

 

Hoe zorgen we voor de veiligheid van persoonsgegevens?

Vest heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerd gebruik. Zo hanteren wij een toegangs- en beveiligingsbeleid en sluiten wij geheimhoudingsverklaringen af met medewerkers en derden die met persoonsgegevens werken.

Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met verwerkte persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens en alleen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van hun taken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@vest.nl.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Vest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

 

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van gegevens 

Hieronder wordt beschreven welke rechten u kunt uitoefenen op uw persoonsgegevens en in welke gevallen. Wilt u een beroep doen op een van deze rechten? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen u dan binnen een maand van een reactie voorzien.

Recht op inzage

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Vest van u verwerkt, door een verzoek tot inzage persoonsgegevens te doen.

Recht op rectificatie

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u ons verzoeken om de gegevens te corrigeren.

Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen heb u recht om (een deel van) de persoonsgegevens te laten wissen. Bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Of wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Recht van bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor informatie over diensten van Vest. Dit recht kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande gegevens.

E-mail                   privacy@vest.nl

Postadres Vest Informatiebeveiliging

                               Rubberstraat 7E

                               1411 AL Naarden

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als er klachten zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright 2023 Vest | Privacybeleid | Algemene voorwaarden