Security Awareness kopie 3

Security awareness

Mensen maken het verschil

Security Awareness kopie 4

Binnen de pijler Security Awareness richten wij ons op de mens. De medewerkers die voor jouw organisatie werken. Het gedrag van de mensen in jouw organisatie is erg bepalend voor de cyberveiligheid. Heel vaak zijn mensen zich er niet voldoende van bewust dat hun organisatie door hun handelen grote risico’s lopen. En als die bewustwording er wel is, stel je iedereen dan ook in staat om tijdens het uitoefenen van hun werk de juiste keuzes te maken? Voor duurzame veiligheid is de kennis en het gedrag van de mens van cruciale waarde. Zonder dit goed op te pakken zijn investeringen in de techniek hun geld niet waard.

Werkwijze

Security Awareness kopie 4
Security Awareness kopie 6

VERKENNING

We beginnen met het maken van een inventarisatie of nulmeting. We inventariseren de bedrijfsprocessen en kijken naar de invloed van het menselijk handelen. In deze fase gaan we in gesprek met mensen in de organisatie. Zo kunnen wij de situaties en mogelijkheden in kaart brengen en krijgen we een beeld van het kennisniveau. De verkenningsfase ronden we af met een plan, waarin concrete doelen worden beschreven.

Security Awareness kopie 7

UITVOERING

De plannen en doelen uit de verkenningsfase worden omgezet tot trainingsprogramma’s op maat. We leveren je vlot een Custom Made opleidingsprogramma, dat per onderdeel van de organisatie kan verschillen. We nemen drempels weg en zorgen ervoor dat het makkelijk in het dagelijks werk toepasbaar is. De volgende stap is dat we gaan toetsen. We kijken daarbij juist niet alleen naar of de theoretische kennis is begrepen, maar vooral naar hoe deze in de praktijk wordt toegepast.

Security Awareness kopie 8

TOETSING

Hoe wordt de kennis in de praktijk toegepast? Dat gaan we toetsen. Dat kan op verschillende manieren. We hebben veel ervaring met het opzetten van bijvoorbeeld Custom Made Phishing-campagnes en Mysterie Visits. Hoe ver komen we? Welke keuzes maken mensen echt in hun normale werksituatie? We hebben veel mogelijkheden om te toetsen en we maken gebruik van alle actuele risico’s als meetinstrument. Vaak wordt er binnen het bedrijf nog lang nagepraat over onze toetsen.

Borging

Security Awareness kopie 9

Zoals zo vaak in de cybersecurity, ‘the ring is round, there is no end’. Na een jaar komen we om nog een keer te meten hoe het gaat. Bewaken, bijscholen en periodiek toetsen is van belang om de risico’s in te blijven dammen.

Actueel

Security Awareness kopie 4
Security Awareness kopie 11

Deze tekstbox moet nog met iets zinnigs gevuld over GV

Security Awareness kopie 12

Deze tekstbox moet nog met iets zinnigs gevuld over GV

Security Awareness kopie 13

Deze tekstbox moet nog met iets zinnigs gevuld over GV

Copyright 2022 Vest | Privacybeleid | Algemene voorwaarden